—————————————————————————————————————————

JAINISM – THE CREED FOR ALL TIMES

—————————————————————————————————————————

Contents |

BIBLIOGRAPHY

 

A Sourcebook Of Jaina Philosophy, Devendramuni Shastri, Eng.Tr. by Dr. TG Kalghatagi, Taraka Guru Jaina Granthalaya, Udaipur, 1983.

Abhidhāna Rajendra Kośa : Parts 1–7, Shri Vijaya Rajendrasuri, Ratlam.

Aṇagāra Dharmāmṛta, Pt. Ashadhar.

Ardhamāgadhī Kośa : Parts 1–5, Pt. Muni Ratnacandraji, Amar Publications, Varanasi.

Bodhapāhuḍa, Kunda Kunda, Aṣṭapāhuḍa, Kundkunda Kahan Trust Jaipur, 1994.

Canonical Literature Of The Jainas, HR Kapadiya.

Daśavaikālikasūtra, ABS Jain Sanskriti Rakshaka Sangha, Sailana, 1973.

Dictionary Of Jaina Technical Terms, Dr. RC Jain, SJVGI, Songir, Datia, 1994.

Dravya Saṅgraha, Acharya Nemichandra Siddhanta Chakravarti, Shri Paramashrut Prabhavak Mandal, Agas, Ed.–V, 1988.

Dravya–Vijñāna, Sadhvi Vidyutprabha, Prakrit Bharti, Jaipur, 1994.

Essence Of Jainism, Pt. Sukhlalji, Eng Tr. By RS Betai, LD Institute Of Indology, Ahmedabad, 1988.

First Steps To Jainism, Parts I and II, AL Sanchti and MM Bhandari, Sumchti Trust, Jodhpur, 1984.

Hamara Sacca Bhugol, Jambudvipa Shodh Sansthan, Palitana.

Jaina Ācāra : Siddhanta Aur Svarupa, Devendramuni Shastri, Taraka Guru Jaina Granthalaya, Udaipur, 1982.

Jaina Āgama Sāhitya : Manana Aur Mīmāṁsā, Devendramuni, Taraka Guru Jaina Granthalaya, Udaipur.

Jaina Dharma Aur Paryavarana, Dr. Bhagchand Jain, New Bharatiya Book Corporation, Delhi, 2001.

Jainendra Siddhanta Koṣa ; Parts 1–4, Jinendra Varni, Bharatiya Jnanapeeth, Delhi.

Jainism In A Global Perspective, Edtd. Prof. Sagarmal Jain and Dr. SP Pandey, Parshvanath Vidyapeeth, Varanasi, 1998.

Jiṇa Dhammo, Acharya Shri Nanesh, Samata Sahitya Prakashan Trust, Indore, 1984.

Karma Grantha, Muni Mishrimal, Marudhar Kesari Sahitya Prakashan Samiti, Beawar, 1974.

Karma Siddhanta : Bindu Mein Sindhu, Devendramuni Shastri, Taraka Guru Jaina Granthalaya, Udaipur, 1997.

Karma Vijñāna, Vols. 1–9, Devendramuni Shastri, Taraka Guru Jaina Granthalaya, Udaipur, 1990–97.

Liṅgapāhuḍa, Kunda Kunda, Aṣṭapāhuḍa, Kundkunda Kahan Trust Jaipur, 1994.

Mokṣa Mārga, Ratanlal Dosi, ABS Jain Sanskriti Rakshaka Sangha, Sailana, 1971.

Multi Dimensional Application Of Anekantavāda, Edtd. Prof. Sagarmal Jain and Dr. SP Pandey, Parshvanath Vidyapeeth, Varanasi, 1999.

Prākṛta Bhāṣā Evaṁ Sāhitya Kā Ālocanātmaka Itihāsa, Dr. Nemicahndra Jain, Varanasi, 1988.

Rajasthan Patrika, Udaipur, Oct. 24, 2002.

Sacitra Jain Tattva Darśan Pts. I and II, Sādhvī Vineetabai Mahasatiji, Jaina Darshan Prakashan, Rajkot.

Sacred Books Of The East, Vol XLV, Jaina Sūtras, Hermann Jacobi, Motilal Banarasidas, Delhi, 1980.

Samaṇasuttaṁ, Sarva Seva Sangha Prakashan, 1975.

Scientific Contents In Prākṛta Canons, Dr. NL Jain, Parshvanath Vidyapeeth, Varanasi, 1996.

Sūtrakṛtāṅga, Muni Madhukar, Agama Prakashan Samiti, Beawar.

Sūtrapāhuḍa, Kunda Kunda, Aṣṭapāhuḍa, Kundkunda Kahan Trust Jaipur, 1994.

Tattvārtha Sūtra, Vachak Umasvati, Comm. By Sukhala Sanghvi, Eng. Tr. By Dr. KK Dixit, LD Institute Of Indology, Ahmedabad, 2000.

The Bhagvadgītā, S Radhakrishnan, Blackie and Son, Mumbai, 1982.

The Jaina Concept Of Omniscience, Ram Jee Singh, LD Institute Of Indology, Ahmedabad, 1974.

Upāsakadaśāṅga Aur Uskā Śrāvakācāra, Dr. Subhāsh Kothari, Prakrita Sansthan, Udaipur, 1988.

Uttarādhyayana Sūtra, Sadhvi Shrichandana, Sanmati Jnanapeeth, Agra, 1972.

Jaina Darśan Ke Nava–tattva, Sadhvi Dharmasheela, Prachya Vidyapeetha, Shajapur (MP), 2000.

Peace, Religious Harmony And Solutions Of World Problems From Jaina Perspective, Prof. Sagarmal Jain, Prachya Vidyapeeth, Shajapur (MP), 2002.

Ahiṁsā Kī Prāsaṅgikatā, Prof. Sargarmal Jain, Prachya Vidyapeeth, Shajapur (MP), 2002.

Jinavāṇī (Monthly Journal), Samyagdarśan Viśeṣāṅka, Samyag– jñāna Pracāraka Maṇḍala, Jaipur, Aug. 96.Svastika

Contents |