—————————————————————————————————————————

death with equanimity

—————————————————————————————————————————

 

Appendix–D

BIBLIOGRAPHY

A. Original Texts –

 1. Ācārāṅga, “Ed.” Muni Madhukar, Āgama Prakāśana Samiti, Beawar, 1982.

 2. Ārādhanāsāra, Devasenacārya, “Ed. Pt. Ratnakīrtideva”, Vīra Sevā Mandir Trust, Varanasi, 1984.

 3. Āyāro, “Ed.” Ācārya Tulsi, Jaina Viśva Bhārati, Lāḍnun, 1974.

 4. Antakṛddaśāṅga, “Ed.” Muni Madhukar, Āgama Prakāśana Samiti, Beawar, 1981.

 5. Anuttaropapātikadaśāṅga, “Ed.” Muni Kanhaiyalal Kamal, Āgama Prakāśana Samiti, Beawar, 1990.

 6. Bhagavatī Ārādhanā, Ācārya Śivārya, “Ed. Pt. Kilashchand Shastri”, Hiralal K. Doshi, Phaltana, 1990.

 7. Bhagavatīsūtra Vols. 1–4, K.C.Lalwani, Jain Bhavan, Kolkata, 1973–85.

 8. Candravedhyaka Prakīrṇaka, Ed. Dr. Sagarmal Jain, Eng. Tr. Baya Col. D.S. Āgama Śodh Saṁsthāna, Udaipur, 2001.

 9. Catuśaraṇa Prakīrṇaka, Ed. Dr. Sagarmal Jain, Eng. Tr. Baya Col. D.S, Āgama Śodh Saṁsthāna, Udaipur, 2002.

 10. Daśavaikālikasūtra, “Ed.” Ghevarchand Banthiya, Akhil Bhārtīya Jain Saṁskṛti Rakṣaka Saṅgha, Selana, 1988.

 11. Dhammapada, “Ed.” Dharmananda Kosāmbi, Gujarat Puratattva Mandir, Ahmedabad, 1924.

 12. Dhammapadaṁ, “Ed.” Dr. Satya Prakāśa Śarmā, Sahitya Bhandar Meerut, 6th Ed., 1995.

 13. Mahābhārata, Vol 1–2, Gita Press, Gorakhapur.

 14. Mahāpratyākhyāna Prakīrṇaka, Ed. Dr. Sagarmal Jain, Eng. Tr. Baya D.S, Āgama Śodh Saṁsthāna, Udaipur, 1991–92.

 15. Mṛtyu Mahotsava, Shri Akhil Vishva Jain Mission, Aliganj, Etah, 1958.

 16. Mūlācāra, Ācārya Vaṭṭkera, “Com. Āryikā Jñānamati Mataji”, Bhāratīya Jñānapīṭha, Delhi, 1992.

 17. Paiṇṇayasuttāiṁ, Vols. 1 and 2, “Ed.” Muni Puṇyavijayaji, Mahāvīra Jain Vidyālaya, Mumbai, 1984, 1987 containing the following twenty–one Prakīrṇakas out of a total of thirty–two :–

 • Ālocanākulaka Prakīrṇaka,

 • Ārādhanākulaka Prakīrṇaka,

 • Ārādhanāpañcaka Prakīrṇaka,

 • Ārādhanāpatākā Prakīrṇaka, by an ancient monk,

 • Ārādhanāpatāka Prakīrṇaka, by Vīrabhadrācārya,

 • Ārādhanāprakaraṇa Prakīrṇaka,

 • Ātmaviśodhikulaka Prakīrṇaka, and

 • Āturpratyākhyāna Prakīrṇaka, by Vīrabhadrācārya.

 • Āturpratyākhyāna Prakīrṇaka, two other versions,

 • Bhaktaparijñā Prakīrṇaka,

 • Catuśraṇa Prakīrṇaka,

 • Jinaśekhara : Sulasā Ārādhanā Prakīrṇaka,

 • Mahāpratyākhyāna Prakīrṇaka,

 • Maraṇasamādhi Prakīrṇaka,

 • Mithyāduṣkṛtakulaka Prakīrṇaka, two versions

 • Nandanamuni’s Ārādhanā Prakīrṇaka,

 • Paryantāradhanā Prakīrṇaka,

 • Saṁstāraka Prakīrṇaka,

 1. Ratnakaraṇḍa Śrāvakācāra, Ācārya Samantabhadra, “Ed.” Ācārya Bharatsagarji, Bharatvarshiya Anekanta Vidvatparishad, Mujaffarnagar, 1997.

 2. Saṁstāraka Prakīrṇaka, Ed. Dr. Sagarmal Jain, Eng. Tr. Baya D.S, Āgama Śodh Saṁsthāna, Udaipur, 2002.

 3. Saṁyuttanikāya Pāli, “Ed.” Bhikkhu Jagadīsakassappo, Vol. I–IV, Pāli Publication Board, “Bihāra Govrnment”, 1953.

 4. Saṁyuttanikāya Pāli, “Ed.” Svāmi Dwārakādās Śāstrī, Vols. I–IV, Bauddha Bharti, Varanasi, 2000.

 5. Samādhimaraṇotsāhadīpaka, “Ed.” Pt. Hiralal Jain Siddhantashastri, Vīra Sevā Mandir Trust, Varanasi.

 6. Samavāyāṅgasūtra, “Ed.” Muni Kanhaiyalal Kamal, Āgama Prakāśana Samiti, Beawar, 1982.

 7. Santhāraga Paiṇṇayaṁ, Eng. Tr. By Baya D.S, Agama Shodh Samsthan, Udaipur, Ist Ed., 2003.

 8. Sthānāṅgasūtra, Muni Madhukara, Āgama Prakāśana Samiti, Beawar, 1981.

 9. Sūtrakṛtāṅga, “Ed.” Muni Madhukar, Āgama Prakāśana Samiti, Beawar, 1992.

 10. Upāsakadaśāṅga, “Ed.” Muni Madhukara, Āgama Prakāśana Samiti, Beawar.

 11. Uttarajjhayaṇāṇi, Vols. 1–2, Ācārya Mahāprajña, Jaina Viśva Bhārati Laḍnun, 1993.

 12. Vasunandi Śrāvakācāra, “Ed.” Dr. Bhagchnadra Jaina ‘Bhaskar’, Parshvanath Vidyapeeṭha, Varanasi, 1999.

 13. Vinayapiṭaka, “Ed.” Rahul Sankṛtyāyana, Mahābodhi Sabhā, Sarnath,1935,

 14. Viśuddhimārga Vols 1–2, Ācārya Buddhaghoṣa, “Ed.” Bhikṣu Dharmarakṣita, Mahābodhi Sabhā, Sarnath, 1956–57.

 15. Visuddhimaggo, Ācārya Buddhaghoṣa, Hindi Com. by Dr. Tapasyā Upādhyaya, Pt. II, Bauddha Bhāratī, Vārāṇasī, Ed. I, 1995.

 16. Vyākhyaprajñapti, Muni Madhukar, Āgama Prakāśana Samiti, Beawar, 1986.

B. Critical Studies –

 1. Acharya Nanesh, Jiṇadhammo, Sri Samata Sahitya Prakashan Trust, Indore – Ujjain, 1984.

 2. Baya D.S, Jain Dharma : Jeevan Dharma, Agam Shodh Samsthan, Udaipur, 2004.

 3. Baya D.S, Tattvārthasūtra, Agam Shodh Samsthan, Udaipur, 2004.

 4. Bhargava Dayanand, Jaina Ethics, Motilal Banarasidass, Delhi, 1968.

 5. Bhaskar B.C. Jain, Jainism In Buddhist Literature, Alok Prakashan, Nagpur, 1972.

 6. Bhikkhu Jagadīsa Kassapo, Abhidhamma Philosophy, Bhāratiya Vidya Prakashan, Delhi – Vāranasi, Ed. 2, 1996.

 7. Chaugule PB, Sallekhanā : A Philosophical Study, Shivaji University, Kolhapur, 2001.

 8. Devendramuni, Bhagavatisūtra Eka Pariśīlana, Tarak Guru Jain Granthalaya, Udaipur.

 9. Devendramuni, Jain Ācāra : Siddhant Aur Svarupa, Sri Tarak Guru Jain Granthalaya, Udaipur, 1982.

 10. Devendramuni, Mūlasūtra Eka Pariśīlan, Taraka Guru Jain Granthalaya, Udaipur, 2000.

 11. Dixit K.K, Early Jainism, L.D. Institute Of Indology, Ahmedābad, 1978.

 12. Dixit K.K, English Translation Of Tattvārthasūtra, L.D. Institute Of Indology, Ahmedābad, 1972.

 13. Doshi Pt. Ratanlal, Mokṣamārga, AB Sadhumargi Jain Samskriti Raksaka Sangha, Sailana, 1971.

 14. Jacobi Hermann, Sacred Books Of the East, Vol XLV, Part–II, Motilal Banarsidas, Delhi, 1980.

 15. Jain Hiralal, Jaina Śilālekha Saṅgraha, Parts I–IV, Bharatiya Jnana Peetha, Varanasi, 1964.

 16. Jain J.C, Prakrit Sahitya Ka Itihas, Chaukhambha, Varanasi.

 17. Jain Jyoti Prasad, Religion And Culture Of The Jains, Bharatiya Jnanapeetha, New Delhi, 1983.

 18. Jain Parameṣṭ<hidas, Ācārāṅga Eka Adhyayana, Pārśvanātha Vidyaśrama Śodh Saṁsthāna, Varanasi, 1987.

 19. Jain Pem Suman, Jain Dharm Aur Jeevan Mulya, Sanghi Prakashan, Jaipur, 1990.

 20. Jain Pt. Pannālal, Mokṣaśāstra, Digambara Jain Pustaka Bhandar, Surat, 1977.

 21. Jain Pt. Rameshchand, Sallekhana Ek Anuchintan, Banjhal, Sri Taya Jain Chatravritti Fund Trust, Udaipur,1989.

 22. Jain Rajaram, Shauraseni Prakrit bhasha Evam Uske Sahitya Ka Sankshipt Itihas, Kunda Kunda Bharati, New Delhi, 2001.

 23. Jain Sagarmal and Sisodiya Suresh, Prakīrṇaka Sāhitya ; Manana Aur Mīmāṁsā, Āgama Śodha Saṁsthāna, Udaipur, 1995.

 24. Jain Sagarmal, Jain Bauddha Aur Gītā Kā Sādhanā Mārga, Prākṛta Bahārati, Jaipur, 1982.

 25. Jain Sagarmal, Jain Vidyā Ke Āyām, Vols 1–5, Pārśvanātha Vidyaśrama Śodh Saṁsthāna, Varanasi, 1987–94.

 26. Jain Sagarmal, Jaina And Bhuddhist Studies, Pārśvanātha Vidyaśrama Śodh Saṁsthāna, Varanasi, 1983.

 27. Jain Sagarmal, Tattvārthasūtra Aur Uski Paramparā, Pārśvanātha Vidyapeeth, Varanasi, 1994.

 28. Jain Sagarmal, ṛṣibhāṣita Eka Adhyayana, , Prākṛta Bhārati, Jaipur, 1988.

 29. Kalghatgi T.G., Study Of Jainism, Prakrit Bharati, Jaipur, 1988.

 30. Kothari Subhash, Upāsakadaśāṅga Aur Uskā Śrāvakācāra : Eka Pariśīlan, Āgama Śodha saṁsthāna, Udaipur, 1991.

 31. Kumar Bimal, Central Philosophy Of Jainism, L.D. Institute Of Indology, Ahmedabad, 1975.

 32. Kumar Rajjan, Samādhimaraṇa, Parshvanath Vidyapeetha, Varanasi, 2001.

 33. Lal Sudarshan, Uttarādhyayanasūtra : Eka Pariśīlan, Parśvanāth Vidyāpīṭha, Varanasi, 1971.

 34. Malavaniya Pt. Dalsukh, Studies In Jaina Philosophy, L.D. Institute Of Indology, Ahmedābad, 1981.

 35. Mehta M.L, Jain Philosophy, Pārśvanātha Vidyaśrama Śodh Saṁsthāna, Varanasi, 1998.

 36. Muni Nagaraj, ‘Āgama Aur Tripiṭaka : Eka Anuśīlana’, Vol III, Concept Publishing Company, New Delhi, Ed. I. 1991.

 37. Ohira Sujuko, A Study Of Tattvārthasūtra Wth Bhāṣya, LD Institute Of Indology, Ahmedabad, 1982.

 38. Pande G.C, Śramaṇa Tradition, L.D. Institute Of Indology, Ahmedābad, 1978.

 39. Parshvanath Vidyapeeth, Jain Sahitya Ka Vrihat Itihas Pts. I–VII, Varanasi.

 40. Premi Phoolchand Jain, Mūlācāra Kā Samīkṣātmaka Adhyayana, Pārśvanātha Vidyaśrama Śodh Saṁsthāna, Varanasi, 1987.

 41. Sādhvī Vijayaśrī, Samādhimaraṇa, Jain Sangha, Solapur, 1993

 42. Sadhvi Vineetaprajna, Uttarādhyayanasūtra : Eka Dārśanika Anuśīlan, Shri Chandraprabhu Juna Jain Mandir Trust, Chennai, Ed. I, 2002.

 43. Sanghvi, Pt. Sukhlal, Tattvārthasūtra, Jain Samskriti Samshodhan mandal, Varansi, 1952.

 44. Shastri Nemicahndra, Prākṛta Bhāṣā Aur Sāhitya Kā Ālocanātmaka Itihāsa, Tara Book Agency, Varanasi, 1988.

 45. Siddhantashastri Khubchand, Tattvārthasūtra, Paramshrut Prabhavak Mandal, Agas, 1992.

 46. Singh Ranjit, Jaina Perspective In Philosophy And Religion, Parshvanatha Vidyashrama Shodh Samsthana, Varanasi, 1993.

 47. Sisodiya Suresh “Ed.”, Samādhimaraṇa Kī Avadhāraṇā, Āgama Śodh Samsthāna, Udaipur, 2002.

 48. Sogani, K.C, Ethical Doctrines In Jainism, Jain Samskriti Samrakshak Sangha, Sholapur, 1967.

 49. Tatiya Nathmal, Studies In Jaina Philosophy, L.D. Institute Of Indology, Ahmedābad, 1951.

 50. Thakur Upendra, The History Of Suicide In India, Oriental Publishers, Delhi, 1962.

 51. Todd Colonel James, Annals And Antiquities Of Rajasthan, Vol. I

 52. Tukol T.K, Sallekhanā Is Not Suicide, L.D. Institute Of Indology, Ahmedabad, 1976.

 53. Upadhyaya Bharat Singh, Pali Sahitya Ka Itihas, Hindi Sahitya Sammelan, Prayag, 1972.

 54. Upadhyaya Kevalmuni, Jīvan Kī Antima Muskān, Jain Divakar Seva Sangha, Chikbalapur, 1994.

 55. Upadhyaya Pt. Baldev, Bauddha Dharma–darśana, Vārānasi.

C. Journals –

 1. Anekānta, Vīra Sevā Mandir, New Delhi.

 2. Arhat Vacana, Kunda Kunda Jñāna Pīṭha, Indore.

 3. Bulletins Of The Research Institute Of Prākṛta and Jainology, Vaishali.

 4. Dainik Bhaskar, Udaipur Edition.

 5. India Today, LivingMedia India Ltd., Delhi.

 6. Jain Journal, Jain Sabhā, Kolkata

 7. Jaina Dharma Jyoti “monthly”, Dharma Jyoti Prishad, Bhilwara

 8. Jain Gazette “weekly”, SBDJ Mahasabha, Lucknow.

 9. Jaina Mitra “weekly”, SDJP Sabha, Mumbai.

 10. Jain Sandesh “weekly”, SBDJ Sangha, Mathura.

 11. Jaina Siddhanta Bhaskar, Jain Siddhanta Bhavan, Arrah.

 12. Jinamañjarī, Brahmi Jaina Society, USA and Canada.

 13. Jinavaṇi, Samyagjñāna Pracaraka Maṇdala, Jaipur.

 14. Prākṛta Vidyā, Kunda Kunda Bhārati, New Delhi.

 15. Rajasthan Patrika, Udaipur Edition.

 16. Śramaṇa, Pārśvanātha Vidyāpīṭha, Varanasi.

 17. Śramaṇa Saṁskṛti, ABJS Sangha, Beawar.

 18. Śramaṇopasaka, ABSJ Sangha, Bikaner.

 19. Sambodhi, L.D. Institute Of Indology, Ahmedabad.

 20. Tulsi Prajñā, Jain Viśva Bhārati, Laḍnun

D. Dictionaries And Encyclopaedia –

 1. Advanced Learner’s Dictionary Of English Language, Oxford Press. Delhi.

 2. Encarta Disc Encyclopedia, Microsoft Corporation, 1991.

 3. Encyclopaedia Britannica deluxe edition, CD Rom, 2002.

 4. Glossary Of Jaina Terms, Dr. Nandlal Jain, Jaina International, Ahmedabad, 1995.

 5. Hindi–English Dictionary Of Jaina Technical Terms, Dr. Rameshchandra Jain, SJVG Institute, Sonagir, 1994.

 6. Jainendra Siddhanta Kosha Vols. I–V, Kshullak Jinendra Varni, Bharatiya Jnana Peeth, Delhi,

 7. National Encyclopaedia, The National Encyclpedia Corporation, Atlanta Georgia.

 8. Prākṛta–Hindi Koṣa, Pārśvanātha Vidyāpīṭha, Varanasi.

 9. Rajendra Abhidhan Kosha, Ācārya Vijaya Rajendrasuri, Shri Raj Rajendra Jnana Mandir, Ahmedabad,

 10. Roget’s Thesaurus Of Synonyms And Antonyms, Samuel Romilly Roget, Gally Press, London, 1972.

 11. Saṁskṛta–English Dictionary, Monier Williams, Motilal Banarasidas, Delhi.

010

| Contents |